نویسنده = حبیبی، سمیه
تعداد مقالات: 1
1. تعیین سطح ناپاکی رسوبات ساحلی استان بوشهر نسبت به فلزات سنگین (Cu, Pb, Ni, Cd)

دوره 11، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 84-90

سمیه حبیبی؛ علیرضا صفاهیه؛ حسین پاشا زانوسی