نویسنده = آریان، مولود
1. محاسبه ضرایب هیدرودینامیکی سکان با شبیه‌سازی آزمایش کشش استاتیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1396

مولود آریان؛ احمد حاجیوند؛ مهندس اعتماد الدین رابعی