نویسنده = کشیری، حدیثه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ساختار جمعیتی ماهی کلمه (Rutilus rutilus caspicus) در مناطق انزلی و گمیشان با استفاده از نشانگر ریزماهواره

دوره 10، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 4-14

حدیثه کشیری؛ علی شعبانی؛ بهاره شعبانپور؛ محمد رضایی