نویسنده = ایرانشاهی، سبحان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و ارزیابی کیفیت ارائه خدمات در پایانه های کانتینری (موردکاوی: پایانه کانتینری بندر شهید رجایی بندرعباس)

دوره 13، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 71-80

سبحان ایرانشاهی؛ سید جعفر سجادی پارسا؛ مجتبی عباسپور