نویسنده = باورصاد، بلقیس
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد عملیاتی از طریق نوآوری (مورد مطالعه: اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اردیبهشت 1398

بلقیس باورصاد؛ حسین غزلباش