نویسنده = صدرینسب، مسعود
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه آزمایشگاهی تاثیرکمربند سبز ساحلی بر میرایی امواج دریا

دوره 13، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 40-50

الهام قنبری عدیوی؛ منوچهر فتحی مقدم؛ مسعود صدرینسب