نویسنده = امامی، مهدیه
تعداد مقالات: 1
1. اثر خط ساحلی بر الگوی جریان جزرومدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1397

مهدیه امامی؛ مریم سیوف جهرمی؛ علیرضا بهمن‌زادگان جهرمی