نویسنده = بهمن‌زادگان جهرمی، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. اثر خط ساحلی بر الگوی جریان جزرومدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1397

10.22113/jmst.2019.122581.2137

مهدیه امامی؛ مریم سیوف جهرمی؛ علیرضا بهمن‌زادگان جهرمی