نویسنده = خواجه، غلامحسین
تعداد مقالات: 1
1. اثرات پروتئین تام و کلسترول بر خصوصیات اسپرم شناختی منی ماهی کپور معمولی پرورشی (Cyprinus carpio)

دوره 16، شماره 1، بهار 1396، صفحه 66-75

قدرت الله محمدی؛ مهرزاد مصباح؛ غلامحسین خواجه؛ آرمان ممبینی