نویسنده = جعفرزاده، مصطفی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی روشهای تصحیح سرعت اندازه گیری شده کشتی‌ها در آزمایشات دریانوردی

دوره 16، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 125-135

محبوبه گل آقاپور کامی؛ مصطفی جعفرزاده؛ اعتمادالدین رابعی غلامی