نویسنده = بروجردی، غلامعباس
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تخلخل مصالح هگزاپاد بر میزان آبشستگی در آبشکن های نفوذپذیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1398

10.22113/jmst.2019.133504.2166

غلامعباس بروجردی؛ امیر عباس کمان بدست