نویسنده = بروجردی، غلامعباس
1. بررسی تخلخل مصالح هگزاپاد بر میزان آبشستگی در آبشکن های نفوذپذیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1398

غلامعباس بروجردی؛ امیر عباس کمان بدست