نویسنده = زنگویی، نسیم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی برخی خصوصیات زیستی ماهی صبور (Tenualosa ilisha) و بافت شناسی گناد در زمان تخم‌ریزی و پس از آن

دوره 16، شماره 1، بهار 1396، صفحه 76-86

اسد اسدی عیدی وند؛ سید محمد موسوی؛ سیدرضا فاطمی طباطبایی؛ محمد ذاکری؛ نسیم زنگویی