نویسنده = حقیقت، منیر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شاخص میتوزی در آبسنگهای مرجانی خلیج نای بند

دوره 12، شماره 1، بهار 1392، صفحه 106-113

مهدی بلوکی؛ سید محمدباقر نبوی؛ احمد سواری؛ احسان توسل پور؛ منیر حقیقت