نویسنده = دارایی، عقیل
تعداد مقالات: 1
1. ارائه روش ترکیبی برای تحلیل هیدرودینامیکی شناورسواث

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1398

احمد حاجیوند؛ عقیل دارایی