نویسنده = بهروز، باقر
تعداد مقالات: 1
1. مدل سازی هیدرودینامیکی در مصب اروندرود ایران تحت اثر جریانهای جزرومدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1398

10.22113/jmst.2019.166524.2250

باقر بهروز؛ محمدرضا خلیل ابادی