نویسنده = حاجی مرادلو، عبدالمجید
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی مقایسه ای سه روش تخمیر زیستی با ماده زمینه جامد بر ارزش تغذیه ای و فعالیت آنزیمی ماهی کیلکا آنچوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1397

10.22113/jmst.2019.158271.2230

آی ناز خدانظری؛ عبدالمجید حاجی مرادلو؛ رسول قربانی