نویسنده = هرسیج، محمد
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر عصاره آنزیمی باسیلوس‌های پروبیوتیکی بررشد و ترکیبات بیوشیمیایی لاشه لارو قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 15، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 1-10

10.22113/jmst.2016.9873

نفیسه پریچه؛ حجت ا... جعفریان؛ محمد هرسیج؛ علی رضا احمدی؛ جواد سهندی