نویسنده = رحیمی، ساناز
تعداد مقالات: 1
1. اولین گزارش وجود .Kazachstania sp به عنوان فلور روده ماهیان قزل آلای رنگین کمان پرورشی

دوره 14، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 65-74

آرزو باقری؛ رامین مناف فر؛ ساناز رحیمی