نویسنده = قاسمی، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عادات غذایی گربه ماهی زخمی ((Pay, 1877 Plicofollis tenuispinis در آبهای ساحلی غرب جزیره قشم در خلیج فارس

دوره 18، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 62-74

10.22113/jmst.2019.149309.2198

عبداله گورانی؛ ایمان سوری نژاد؛ محسن صفایی؛ زهرا قاسمی