نویسنده = سلطانی، مرتضی
تعداد مقالات: 1
1. طراحی چارچوب رقابت پذیری مناطق آزاد تجاری-صنعتی در سطح بین المللی با رویکرد فراترکیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1397

اصغر رشنودی؛ مرتضی سلطانی؛ اسداله کردنائیج؛ علی حمیدی زاده