نویسنده = جعفری، ابوالفضل
تعداد مقالات: 1
1. نقشه سازی شدت فعالیت های صیادی در سطح رویشگاه های مانگرو: پیش نیازی جهت اجرای فرآیند ارزیابی آسیب پذیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1398

10.22113/jmst.2019.133473.2165

داود مافی غلامی؛ ابوالفضل جعفری