نویسنده = رنجبر، محمدشریف
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ساختار ژنتیکی صدف مروراید ساز لب سیاه Pinctada sp. persica با استفاده از توالی یابی ژن سیتوکروم اکسیداز I میتوکندری در خلیج فارس

دوره 12، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 40-50

محمدشریف رنجبر؛ حسین ذوالقرنین؛ وحید یاوری؛ محمدعلی سالاری علی آبادی؛ بیتا ارچنگی