نویسنده = حیدری، مجید
تعداد مقالات: 2
1. زمین شیمی فلزات سنگین در چشمه های شور استان خوزستان به منظور ردیابی پتانسیل آلایندگی منابع آب استان خوزستان و خلیج فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1398

محسن رضایی؛ علیرضا زراسوندی؛ مجید حیدری؛ علی اژدری


2. زمین شیمی پزشکی عناصر اصلی پهنه کارون-اروند: پیامدهای احتمالی بر زیست بوم خلیج فارس

دوره 14، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 67-84

مجید حیدری؛ علیرضا زراسوندی؛ هوشنگ پورکاسب؛ ایمان قنواتی