نویسنده = رزمجویی، دامون
تعداد مقالات: 2
1. بررسی نحوه ی مدیریت کانتینرهای خالی در بندر خرمشهر و ارایه ی راهکارهایی جهت بهبود آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1396

شیوا شاکری؛ همایون یوسفی؛ دامون رزمجویی؛ محمد امین کوهبر


2. بررسی عوامل موثر بر هاب شدن بنادر جنوبی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1396

نوشین دری برنجگانی؛ همایون یوسفی؛ دامون رزمجویی؛ جعفر قاسمی ورنامخواستی