نویسنده = زنده بودی، عباسعلی
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی جورپایان (Bopyridae: Isopoda) در میگوی ببری سبز (Penaeus semisulcatus) و سفید (Metapenaeus affinis) آب‌های ساحلی بوشهر-خلیج فارس

دوره 15، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 21-34

محمد خلیل پذیر؛ خسرو آئین جمشید؛ الهام اکبرپور؛ عباسعلی زنده بودی