نویسنده = سلاطی، امیر پرویز
تعداد مقالات: 3
1. اثرات تغذیه با روغن ماهی اکسید شده، بر رشد و متابولیسم چربی در تاسماهی هیبرید (Huso huso ♂× Acipenser ruthenus♀)

دوره 15، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 78-88

سلیمان حسن پور؛ امیر پرویز سلاطی؛ بهرام فلاحتکار؛ حمید محمدی آذرم


2. اثر سطوح مختلف سرخارگل تغذیه ای بر رشد و دفاع آنتی اکسیدانی در ماهی استرلیاد(Acipenserruthenus)نوجوان

دوره 13، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 81-90

سیده مریم نجف پور مقدم؛ امیر پرویز سلاطی؛ سعید کیوان شکوه؛ وحید یاوری؛ حسین پاشا زانوسی


3. مطالعه تغییرات ساختار ماکروسکوپی و میکروسکوپی تخمدان شانک زرد باله (Acanthopagrus latus) طی چرخه تولید مثلی

دوره 12، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 65-57

شبنم کریمی؛ پریتا کوچنین؛ امیر پرویز سلاطی؛ سعد گورانی نژاد