نویسنده = بهرامی، حسین
تعداد مقالات: 4
1. بررسی اثر عوامل مختلف بر میزان کشش آب ساکن در جریان‌های غلیظ

دوره 18، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-9

حسین بهرامی؛ مهدی قمشی؛ سید محمود کاشفی پور؛ علی اکبر صالحی نیشابوری


2. پیش‎بینی توزیع غلظت رسوبات معلق با استفاده از مدل شبکهعصبی مصنوعی

دوره 17، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 27-35

حسین بهرامی؛ صمد امامقلی زاده


3. بررسی خصوصیات جریان غلیظ در اثر تغییر رژیم جریان

دوره 16، شماره 1، بهار 1396، صفحه 112-121

حسین بهرامی؛ مهدی قمشی؛ سید محمود کاشفی پور؛ علی اکبر صالحی نیشابوری