نویسنده = جعفرزاده خطیبانی، مصطفی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر طول موج و زاویه برخورد بر مقاومت اضافی کشتی در موج منظم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1396

شهرزاد نیکبخت؛ احمد حاجیوند؛ مصطفی جعفرزاده خطیبانی