نویسنده = دردل، مرتضی
تعداد مقالات: 2
1. انتخاب ابعاد بهینه‌ی فلایویل جایروی ضد غلتش جهت نصب بر روی شناور تندرو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1395

موسی دماوندی؛ روزبه شفقت؛ مرتضی دردل


2. بررسی تأثیر وزنی پارامترهای موثر بر ضرایب هیدرودینامیکی در طراحی پروانه‌های نیمه مغروق

دوره 17، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 45-57

نگین دنیوی زاده؛ روزبه شفقت؛ مرتضی دردل؛ سعید محمدزاده