نویسنده = سیوف جهرمی، مریم
تعداد مقالات: 2
1. اثر خط ساحلی بر الگوی جریان جزرومدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1397

10.22113/jmst.2019.122581.2137

مهدیه امامی؛ مریم سیوف جهرمی؛ علیرضا بهمن‌زادگان جهرمی


2. ردیابی منشأ اقیانوسی محتوای آب بارشی بندر دیر، اسفندماه 1395

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1398

10.22113/jmst.2019.182862.2282

عاطفه پورکریمیان؛ مریم سیوف جهرمی؛ حسین ملکوتی