نویسنده = سجادی، میرمسعود
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر جایگزینی آرد ماهی با سطوح مختلف کنجاله کانولا بر عملکرد رشد، بقا و ترکیب شیمیایی لاشه تاسماهی سیبری (Acipenser baerii Brandt)

دوره 15، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 77-88

محمد ملک پور؛ حمید علاف نویریان؛ میرمسعود سجادی؛ محمود محسنی


2. تاثیر تراکم اولیه ذخیره سازی بر رشد جلبک های قرمز Gracilariopsis persica و Gracilaria corticata بعنوان پتانسیل آبزی پروری دریایی در خلیج فارس

دوره 13، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 11-20

اسماعیل کرمی؛ میرمسعود سجادی؛ محمد امین سلطانی پور؛ عبدالرسول دریایی