نویسنده = پورزینلی، سعید
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی سکوهای دریایی نوع جکت به روش آنالیز موج افزایشی

دوره 14، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 98-107

رضا موحدی نیا؛ میرعبدالحمید مهرداد؛ سعید پورزینلی