نویسنده = شکوری، آرش
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر فاکتورهای محیطی بر پراکنش خیارهای دریایی ناحیه زیر جزر و مدی خلیج چابهار

دوره 12، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 51-62

آرش شکوری؛ سید محمد باقر نبوی؛ پریتا کوچنین؛ احمد سواری؛ علیرضا صفاهیه