نویسنده = شریفی‌کیا، محمد
تعداد مقالات: 1
1. فرایندهای غالب شکل‌زا در تشکیل توده‌های ماسه‌‌ای مناطق ساحلی، مطالعه موردی: جلگه غربی مکران

دوره 15، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 97-114

سیاوش شایان؛ محمد اکبریان؛ مجتبی یمانی؛ محمد شریفی‌کیا؛ مهران مقصودی