نویسنده = حجتی، ویدا
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر ال- کارنیتین بر میزان رشد،بقاء، تولید مثل و ترکیب اسیدهای چرب parthenogenetic Artemia در شرایط آزمایشگاهی

دوره 12، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 56-47

یاسمن خامه چین؛ رامین مناف فر؛ امیر توکمه چی؛ ویدا حجتی؛ امید ملکی بالاجو