نویسنده = اسکندری، غلامرضا
تعداد مقالات: 4
1. سن، رشد و بلوغ ماهی صبور (Tenualosa ilisha) در شمال غرب خلیج فارس

دوره 17، شماره 1، بهار 1397، صفحه 47-58

عماد کوچک نژاد؛ احمد سواری؛ علیرضا صفاهیه؛ غلامرضا اسکندری


2. بررسی میزان صید دورریز صیدگاه‌های سواحل استان خوزستان

دوره 16، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 72-88

شفا حویزاوی؛ بابک دوست شناس؛ غلامرضا اسکندری؛ احمد سواری؛ حسین محمد عسگری


3. صید دورریز در تور ترال توسط لنج های صیادی در شمال غرب خلیج‌فارس (خوزستان – ایران)

دوره 15، شماره 1، بهار 1395، صفحه 84-99

غلامرضا اسکندری؛ عماد کوچک‌نژاد؛ یوسف میاحی؛ هوشنگ انصاری


4. روند ساختار طولی صید، ضرایب مرگ و میر و بهره برداری ماهی شوریده (Otolithes ruber) در 10 سال گذشته (1388-1379) در شمال غربی خلیج فارس

دوره 11، شماره 1، بهار 1391، صفحه 49-57

غلامرضا اسکندری؛ احمد سواری؛ پریتا کوچنین؛ سید امین الله تقوی