نویسنده = جافریان، امیر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی جمعیت ماهی راشگوی معمولی(Eleutheronema tetradactylum ) در سواحل خلیج فارس با کمک نشانگر ریزماهواره

دوره 12، شماره 1، بهار 1392، صفحه 29-37

امیر جافریان؛ حسین ذوالقرنین؛ مهدی محمدی؛ محمدعلی سالاری علی آبادی؛ سیدجواد حسینی