نویسنده = شعبانی پور، نادر
تعداد مقالات: 2
1. بررسی رفتارهای تولید مثلی و تغذیه گاماروس دریای خزر (Pontogammarus maeoticus )در شرایط آزمایشگاهی

دوره 15، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 20-28

فاطمه نظرحقیقی؛ مریم ضرغامی؛ نادر شعبانی پور


2. پاسخ اپتوموتوری در ماهی گورخری(Danio rerio) به محرک سیاه –سفید، سبز-خاکستری و قرمز- خاکستری

دوره 11، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 91-100

هاله رحمانی؛ نادر شعبانی پور؛ سیدعلی روضاتی