نویسنده = شامرادی، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و بررسی اکولوژیکی دوکفه‌ای‌های ماکروبنتیک منطقه بین جزرومدی جزیره خارک(خلیج فارس)

دوره 11، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 8-15

علیرضا شامرادی؛ محمد علی سالاری علی‌آبادی؛ سید محمد باقر نبوی؛ احمد سواری؛ عبدالعلی موحدی نیا