نویسنده = بیرمی، نگار
تعداد مقالات: 1
1. اثرات سطوح مختلف اسیدهای آمینه لیزین و متیونین بر شاخص های رشد و تغذیه ماهیان جوان صبیتی، Sparidentex hasta

دوره 15، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 89-104

نگار بیرمی؛ محمد ذاکری؛ پریتا کوچنین؛ وحید یاوری؛ حمید محمدی آذرم