نویسنده = صدر، سجاد
تعداد مقالات: 1
1. مدلسازی و شبیه سازی سامانه رانش الکتریکی شناورهای نظامی

دوره 13، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 11-20

سجاد صدر؛ محمد حسین خانزاده