نویسنده = جرجانی، سارا
تعداد مقالات: 1
1. ساختار میکروسکوپی روده فیل ماهی (Huso huso) از مرحله تفریخ تا زمان رهاسازی به دریا

دوره 11، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 36-45

سارا جرجانی؛ عبدالمجید حاجی مرادلو؛ افشین قلیچی؛ نور محمد مخدومی؛ رضوان ا… کاظمی