نویسنده = شفیع زاده، اسماعیل
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر وزنه های رها بر حرکات رول کشتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1394

عطاء اله قره چاهی؛ اسماعیل شفیع زاده