نویسنده = سعیدی، ناصر
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی کارایی نسبی بنادر کانتینری عمده‌ی منطقه‌ی خاورمیانه با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها

دوره 15، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 69-80

10.22113/jmst.2017.47151

آزیتا حاجی زاده؛ سید ناصر سعیدی؛ عامر کعبی؛ همایون یوسفی؛ مصطفی زارع دوست


3. بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر عملیات بهینه در پایانه های کانتینری با استفاده از روش تصمیم-گیری برناردو

دوره 11، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 70-80

عبدالسعید عباسی؛ منصور کیانی مقدم؛ سید ناصر سعیدی؛ امیر سعید نورامین