نویسنده = اوجی فرد، امین
تعداد مقالات: 3
3. بررسی بافت شناسی کلاسیک روده و پروفیل اسیدهای چرب میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei) تحت تاثیر پربیوتیک اینولین

دوره 12، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 4-14

امین اوجی فرد؛ عبدالمحمد عابدیان کناری؛ علی طاهری