نویسنده = پیغان، سرور
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه تاکسونومیک و اکولوژی پاروپایان پلانکتونیک راستهPoecilostomatida در آبهای رأس بحرکان (شمال غرب خلیج فارس)

دوره 11، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 74-82

سرور پیغان؛ احمد سواری؛ نسرین سخایی؛ بابک دوست شناس؛ سیمین دهقان مدیسه