نویسنده = پروانه مقدم، داریوش
تعداد مقالات: 1
1. اثرات سطوح مختلف چربی جیره روی رشد و ترکیبات لاشه بچه ماهی کلمه دریای خزر (Rutilus rutilus caspicus)

دوره 18، شماره 1، بهار 1398، صفحه 33-42

صاحبعلی قربانی؛ داود طالبی حقیقی؛ حسن مقصودیه کهن؛ سیدمحمد صلواتیان؛ داریوش پروانه مقدم