نویسنده = جعفری، ولی الله
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر دما بر روی ترجیح چشایی در بچه تاس‌ماهی ایرانی (Acipenser persicus) با استفاده از اسیدهای آمینه آزاد

دوره 15، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 54-63

سید حسین نبوی؛ بهروز ابطحی؛ ولی الله جعفری؛ رسول قربانی؛ الکساندر کاسومیان