نویسنده = زمانی، حسینعلی
تعداد مقالات: 1
1. استفاده از کنجاله بذرچای در کنترل ماهی کاراس(Carassius carassius)در سیستم پرورشی شاه میگوی دریای خزر(Astacus leptodactylus Salines)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1397

حمید علاف نویریان؛ حسینعلی زمانی