نویسنده = دهقان مدیسه، سیمین
تعداد مقالات: 2
1. استفاده از شاخص AMBI به منظور ارزیابی کیفیت زیست محیطی رسوبات ساحلی خوزستان

دوره 11، شماره 1، بهار 1391، صفحه 1-15

شفاء حویزاوی؛ احمد سواری؛ سیمین دهقان مدیسه؛ بابک دوست شناس؛ حسین پاشا زانوسی


2. پراکنش و تراکم بچه ماهیان آبهای ساحلی خوزستان

دوره 10، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 69-78

احمد شادی؛ احمد سواری؛ پریتا کوچنین؛ سیمین دهقان مدیسه؛ یاسمن گندمی